MISSIE

ACHTERGROND
De Europese Unie is een belangrijke bestuurslaag, voor burgers en overheden. 27 Lidstaten en het Europees Parlement maken nieuw beleid, rekening houdend met soms tegenstrijdige belangen van bedrijven, consumenten en het milieu. Europese wetgeving wordt nationaal en lokaal geïmplementeerd. Maar Europa bestaat niet alleen uit regels! Steden en regio’s werken samen in netwerken en projecten om best practices te kopiëren, studenten en onderzoekers lopen stage in het buitenland om kennis en culturele vaardigheden op te doen.

De Europese Unie geven we samen vorm. Overheden gaan ook steeds actiever en bewuster met de Europese bestuurslaag om, maar toch speelt de Europese Unie nog steeds geen volwaardige rol in Nederland. Te vaak nog wordt het als iets extra’s gezien, van buiten het normale werkproces. Bovendien staan medewerkers en onderzoekers die met Europa bezig zijn vaak alleen in de organisatie en moeten zij voortdurend moeite doen om collega’s van het nut en de kansen van Europa te overtuigen. Er is daarom meer kennis en bewustzijn nodig om ervoor te zorgen dat de Nederlandse overheid beter omgaat met de Europese arena, anticipeert op ontwikkelingen in wet- en regelgeving en profiteert van kennis en ervaring uit andere lidstaten.

DOEL HYPE
HYPE draagt bij aan het Europees bewustzijn en de bestuurskracht van Nederland in Europa door medewerkers van overheden en onderzoeksinstellingen die met Europese zaken bezig zijn met elkaar in contact te brengen, kennis te laten delen om samen nieuwe energie te genereren. Deze jonge professionals dragen dit vervolgens uit in hun eigen organisaties en naar de maatschappij in zijn geheel. HYPE investeert in jonge professionals die nu en in de toekomst kunnen bijdragen aan Europa in Nederland en Nederland in Europa. Elke twee jaar zijn ongeveer 25 mensen HYPE lid, zij zijn de young professionals met verantwoordelijkheden nu en beslisposities morgen. Door hen te versterken kan HYPE bijdragen aan een relevante en gezaghebbende rol van Nederland binnen de EU. Het decentrale niveau is het uitgangspunt, maar vooral ook hoe Europa verband houdt met alle bestuurslagen van Nederland.