OVER HYPE

logo-lang6.jpg

 

 

 

 

 

BE EUROPE!
HYPE is een netwerk voor ambitieuze young professionals met hart voor Europa. HYPE-leden verdiepen twee jaar lang hun kennis over de Europese Unie en vergroten hun vaardigheden. Door die persoonlijke ontwikkeling vergroten we de slagkracht van Nederland in Europa en vice versa.

WIE ZIJN HYPE?
HYPE-leden komen uit ministeries, provincies, gemeenten en onderzoeksinstellingen. Hoewel overheden steeds actiever en bewuster met de Europese bestuurslaag omgaan, speelt de Europese Unie geen volwaardige rol in Nederland. Te vaak nog wordt Europa als iets extra’s gezien, voor buiten het normale werkproces. HYPE wil dit veranderen. Young professionals die zich bezighouden met Europese Zaken komen met elkaar in contact, delen hun kennis, ontwikkelen expertise en genereren samen nieuwe energie.

ACHTER HYPE
HYPE staat voor Hartman Young European Professionals for Europe. De Stichting Fonds Hartman, van de Hartmans Studiekring, maakt HYPE mogelijk. HYPE heeft een Raad van Advies van formaat. Deze mensen laten zien dat veel organisaties in Nederland het nut van HYPE onderschrijven.Hype logo jpg