HYPE in de Green Capital of Europe

HYPE V is op werkbezoek gegaan naar de oudste stad van Nederland, Novio Magum. Na Stockholm, Hamburg en Kopenhagen is Nijmegen de trotse drager van de titel: Green Capital of Europe. Een ambitieuze titel die een stad tot het uiterste uitdaagt om zich maximaal in te zetten voor een beter milieu. Pieter van Ree, de projectdirecteur, gaf ons een kijkje achter de schermen bij het opzetten van dit project. Belangrijke troef voor Nijmegen was om de inwoners van Nijmegen maximaal bij het project te betrekken, zodat een vorm van gedeeld eigenaarschap ontstaat. De stad heeft tevens de Green Tourist Award gewonnen. Na enige scepsis bij de mede Hypers werd toch duidelijk dat dit niet zozeer voor de particuliere reiziger van belang is, maar wel voor de professionele markt. Sinds het binnenhalen van deze award is het aantal aanvragen voor congressen en daaraan gekoppelde overnachtingen fors gestegen.

Hierna werden we welkom geheten bij ARN, een van de weinige bedrijven in Nederland die energie opwekken uit afvalstromen. ARN ontvangt jaarlijks 550.000 ton afval en zet dit om in 160.000MWh elektriciteit. De directeur vertelde ons dat er de laatste jaren ook meer ingezet wordt op het recyclen van materiaal. Hier valt op het gebied van EU-wetgeving nog veel te verbeteren, want eenmaal iets als afval is aangemerkt, mag het niet zondermeer de grens over. Hierdoor ontstaan rare situaties waarbij een restproduct uit het ene land niet naar het andere land vervoert kan worden voor een opwaardering. Dit signaal nemen Hypers mee naar het REFIT platform van Frans Timmermans, het meldpunt voor ideeën voor betere regelgeving in de EU.

De lunch werd geserveerd op het Honig terrein, naast Stadsboom.EU. Een bedrijf dat van gekapte Nijmeegse bomen tafels en ander meubilair maakt. Het bedrijf heeft een sociaal karakter en begeleid mensen middels de structuur van de werkplaats naar een vaste baan. Kijkend in de werkplaats werd menig Hyper jaloers op wat bij de timmerlieden uit de handen kwam.

We sloten de dag af met een training leiderschap, waarbij we werden uitgedaagd in de spiegel te kijken en ons bewust te worden van onze eigen leiderschapsstijl.