Dag III – Wintercourse Brussel

Voor de meeste HYPE’rs kon de ochtend wederom niet vroeg genoeg beginnen. Weliswaar waren een aantal nog tot laat actief, deze lichting HYPE’rs beschikt over nog betere genen dan Trump. Na een flink aantal koppen koffie en een wandeling door de regen begon de inmiddels steeds hechtere groep aan een heus EU-onderhandelingsspel begeleid door EU-trainer Rob Boudewijn. Aan de hand van een opfriscursus over de ontstaansgeschiedenis van en het besluitvormingsproces binnen de Europese Unie werd de groep opgewarmd. Ook voorbereidende tips and tricks voor het voeren van effectieve onderhandelingen passeerden de revue. Tevens werd het belang van rekening houden met cultuurverschillen in onderhandelingen onderstreept. De bekende Nederlandse directheid bleef uiteraard niet onbenoemd.

Vervolgens moest de groep a la Juncker (maar dan wel nuchter) anticiperen op de toekomst door de geografische en institutionele toekomstscenario’s van de EU te schetsen op basis van onderhandelingen. De HYPE’rs werden opgesplitst in drie groepjes waaruit een diversiteit aan inzichten en voorspellingen voortvloeide, bijna alsof alle EU-lidstaten vertegenwoordigd waren. Van pragmatisme, de EU als uitsluitend een interne markt, het toelaten van meer differentiatie en flexibiliteit, tot aan een supranationale federatie waar elk land lid van kan worden, ongeacht de geografische positie; het hele spectrum aan toekomstscenario’s vond zijn weerklank binnen de groep.

Hierna volgde een kijkje in de keuken van het Europees Parlement (EP) tijdens een uitgebreide Brusselse lunch (inclusief wijn) met de Nederlandse Europarlementariërs Lambert van Nistelrooij (CDA) en Matthijs van Miltenburg (D66). Diverse spannende onderwerpen werden aangeboord, zoals de integriteit binnen het EP, de Brexit en de rechtsstatelijke situatie in Polen en Hongarije.

Als vervolg op de onderhandelingstraining en ter voorbereiding op de echte onderhandelingssimulatie die de volgende dag zou volgen, kregen alle leden van HYPE V achtergrondinformatie en tips aangereikt om zo effectief mogelijk de onderhandelingen te kunnen voeren. Met onwillige honden is het echter lastig hazen vangen waardoor het bereiken van een compromis nog een hele kluif gaat worden.
IMG-20180202-WA0035
De reis vervolgde naar het Huis van de Europese geschiedenis, waar de HYPE’rs welverdiende “me-time” kregen en mochten rondstruinen door de vijf verdiepingen aan Europa’s meest betekenisvolle gebeurtenissen. De zwarte bladzijden van de Europese geschiedenis werden afgewisseld door de grote diversiteit aan cultureel-politieke achtergronden en gebeurtenissen van vooruitgang. Dé eyecatcher van het museum lag op de een na laatste verdieping, namelijk het uit duizenden pagina’s bestaande aquis communautaire van de EU, dat sterk tot de verbeelding spreekt. Het was echter de laatste verdieping die de meeste indruk op mij maakte. De overwegend lege ruimte leek symbool te staan voor de oningevulde en onvoorspelbare toekomst van de Europese Unie: “work in progress”, zoals op een van de meest indrukwekkende schilderijen op die verdieping staat geschreven. Onder een digitale wolk gevuld met versnelde videobeelden over de Europese geschiedenis en het heden krijgt de bezoeker de gelegenheid op een inspirerende manier te reflecteren op zijn bezoek. Door het verleden onder ogen te zien, gaat de bezoeker de toekomst tegemoet, die hij of zij op zijn of haar eigen manier kan vormgeven. Of zoals een van de Somalische asielzoekers in een van de aangrijpendste videobeelden in het museum het stelde: ‘Ons geheugen is de enige brug tussen onszelf en ons verleden.’

Verandering van spijs doet eten is het motto van deze week en met die gedachte schoven we wederom aan bij een heerlijk diner op de Maastricht University Campus, waarna we een college kregen van hoogleraar Europese contemporaine geschiedenis Mathieu Segers. Als historicus constateert hij dat de drijvende krachten achter het integratieproces niet altijd en bij iedereen even goed in beeld zijn, wat dikwijls een gebrek aan wederzijds begrip tot gevolg heeft. Mathieu benadrukt dat vrijwel elke lidstaat andere overwegingen had om in beginsel deel te nemen aan de Unie, wat doorklinkt in de huidige belangen en posities van lidstaten. De Brexit zal daarbovenop laten zien wat mogelijk is op het gebied van flexibiliteit en differentiatie, en is mogelijk een impuls aan de opleving van het collectieve geheugen van de EU. Segers sloot zijn college af met een stukje empathie met de Midden- en Oost-Europese lidstaten. Volgens hem valt het de supranationale instituties van de EU te verwijten dat ze losgezongen zijn van de realiteit.

Het toepasselijke mantra ‘in verscheidenheid verenigd’ is wellicht een mooie conclusie voor deze enerverende dag.

Was getekend,

Emina Cerimovic