HYPE Wintercourse lichting V, dag 1

Een Nederlandse delegatie jonge mensen met hart voor Europa en de publieke sector is neergestreken in het Brusselse gewest. Ieder van hen heeft reikhalzend uitgekeken naar deze dag in de hoop een antwoord te kunnen vinden op de vraag hoe een koe een haas vangt. Na dag 1 heb ik goede moed dat de haas te vangen is.

De dag begon (na een korte wandeling voor de meesten) bij het Huis van de Nederlandse Provincies (HNP) waar we gastvrij zijn ontvangen. De stemming zat er gelijk al goed in en ook de lunch had een duidelijk heilzame werking op het groepsproces.Na de eerste kennismaking en de nodige koffie had Rob van Eijkeren, hoofd van het HNP, de eer om zich als eerste spreker van de week tot de groep te wenden.

20180129_130634

In een staande setting en in heldere bewoording heeft hij uiteengezet waar het HNP zich zoal mee bezighoudt. Het belang en de werkwijze van het HNP is uitvoerig besproken evenals de prioritaire dossiers en de aandachtspunten. Daarnaast heeft Rob het krachtenveld, en de rol van het HNP in het spectrum, goed in kaart gebracht. Het weten aan welke touwtjes er moet worden getrokken om effectief de lobby te kunnen voeren is hierbij van essentieel belang. Rob van Eijkeren is ervan overtuigd dat een sterk gemeenschappelijk optreden het meeste effect sorteert om bepaalde doelen te kunnen bereiken.

Na de aftrap volgde er een heus kringgesprek waarin iedereen in een rondje langs de velden zichzelf kon voorstellen aan de groep. Het noorden en het zuiden des lands zijn in deze lichting goed vertegenwoordigd zo bleek. De grote gemeenschappelijke deler van de groep was enerzijds dat er behoefte was aan inhoudelijke verdieping en persoonlijke ontwikkeling, anderzijds ook dat er veel waarde wordt gehecht aan informeel samenzijn.

Het kringgesprek was nog niet ten einde of het volgende onderdeel stond alweer op het programma. Pé Verhoeven richtte zich namens de Europese Investeringsbank (EIB) tot de groep. In een vlotte en luchtige presentatie slaagde hij erin de toch complexe materie goed over te brengen. Zijn verhaal over het functioneren van de EIB was doorspekt met anekdotes en de nodige tips en tricks waar de jonge werkende professional zijn of haar voordeel mee kan doen. Kortgezegd is de EIB een bank (met triple A status) die leningen verstrekt waarbij streng en zorgvuldig wordt gehandeld. Mede daardoor werkt de EIB als katalysator voor de hele financiële sector. De EIB is betrokken bij verschillende grote projecten van telecom tot klimaat van infra tot het MKB loket/window. Aan geld geen gebrek, aan goede projecten wel aldus Pé. Tot slot gaf hij aan dat de klassieke subsidie op z’n retour is en dat we ons meer zouden moeten richten op de zogenaamde moderne financial instruments. De oplettende HYPE’r weet genoeg als ik het heb over ‘LBA’.

Na nog een paar koppen koffie (en veel koekjes voor een aantal niet nader te noemen personen) zette de groep koers naar de ambassade. Aldaar werden we ontvangen door Nicolas Lefèvre uit België en Louise van Gend die ons kort hebben uitgelegd hoe de ambassade werkt en hoe het Belgisch bestuurlijke stelsel (al dan niet) functioneert. Vervolgens was er de gelegenheid om vragen te stellen aan de plaatsvervangend Ambassadeur van de Ambassade van Nederland in Brussel, Wampie Libon.
20180129_170645
Nederlandse bedrijven die naar België gaan kunnen nog al eens tegen obstakels aanlopen terwijl dat niet altijd in de lijn der verwachting ligt. Het is daarom goed om op de hoogte te zijn van de verschillen en de bestuurslagen waarmee je te maken kunt krijgen. Alle vragen resulteerden in een interessant inkijkje in de Belgische keuken. Ook tijdens de daaropvolgende borrel werd er van de gelegenheid gebruik gemaakt om over en weer aanvullende vragen te stellen en om contacten te leggen.

20180129_182925.jpg
De dag eindigde wederom bij het Huis van de Nederlandse Provincies waar ons een voedzame en (al zeg ik het zelf) welverdiende maaltijd werd voorgeschoteld. De spa blauw en spa rood vonden daarbij ook gretig aftrek, het blijft immers een professionele organisatie.

Tot slot was er nog een aanvullende kennismaking georganiseerd door Vivian Stribos die voor het oostelijke landsdeel ook bij het HNP werkzaam is. Door verschillende spellen en opdrachten heeft de groep elkaar ook op een andere manier leren kennen. Details van deze sessie zal ik jullie besparen maar wel kan ik zeggen dat een aantal HYPE V leden beschikken over een begenadigd acteertalent.

Kortom het was een lange en enerverende dag waarvan er hopelijk nog 4 zullen volgen!

Paul Zondag