HYPE in Maastricht

HYPE reisde af naar de meest Europese stad van Nederland, Maastricht. Deze stad ademt Europa, beginnend bij het in 1992 gesloten Verdrag van Maastricht waarin voor een muntunie werd besloten. We startten deze tweedaagse bij het Institute for Transnational and Euregional Cross Border Cooperation and Mobility (ITEM). We bespraken hier de belemmeringen die een grens kan vormen op het gebied van diploma-erkenning en arbeidsmobiliteit. Zeker in een gebied als Zuid-Limburg, waar grote Duitse steden in de achtertuin liggen, wordt duidelijk dat werknemers vanwege administratieve verschillen niet snel de grens oversteken, terwijl daar vaak wel kansen voor werk en scholing zijn. Vervolgens brachten we een bezoek aan het Holland Expat Center South. Gevestigd in het Centre Ceramique brengt het een mooie lijn met het verleden tot stand. Bij de industrialisering van Maastricht waren veel arbeiders nodig, en deze kwamen van heinde en verre. Vandaag de dag zijn kenniswerkers een schaars goed, en het expatcenter helpt ze te vinden en te verleiden om naar Limburg te komen.

De volgende dag begon met een college aan de Maastricht University door professor Mathieu Segers, die ons eerder in Brussel al eens meenam in de roerige geschiedenis van Europa en de voor Nederland onvrijwillige draai richting het continent. Nu met de Brexit wordt nog eens bevestigd dat Nederland zich op het Europese vaste land moet richten, in plaats van ons lang gekoesterde Atlantische droom. Dat dit genoeg stof gaf voor een levendig debat mag duidelijk zijn.

In de middag brachten we een bezoek aan het stadhuis van Maastricht op de markt. Hier werden we door de gemeentesecretaris ontvangen. Maastricht is lange tijd door zowel Luik als Brabant bestuurd, het gebouw is dan ook gespiegeld en kent een Luikse kant en een Brabantse kant. Een vorm van collegiaal bestuur zullen we maar zeggen.

Advertenties

HYPE in Den Haag en Scheveningen

13 en 14 september streek HYPE neer aan zee, of beter gezegd, in Den Haag en Scheveningen. Het thema was Europa en veiligheid, in de breedste zin van het woord. We spraken over immigranten, de Brexit, de kloof in Europa, coalitievorming en een succesvolle lobbystrategie.

Een uitdaging voor Europa is de toestroom van vluchtelingen. Europa heeft hier nog geen goed antwoord op. Pieter Rook, EU-specialist van de Tweede Kamer, vertelde dat de Europese Commissie te veel een allemansvriend wil zijn en vluchtelingen wil herverdelen over de lidstaten. Oost-Europa is het hier niet mee eens en laat voor het eerst sinds de toetreding haar spierballen zien. Landen in Oost-Europa ontvingen vroeger meer steun uit Brussel, maar timmeren nu op eigen kracht steeds meer aan de weg. Dat zorgt voor meer zelfbewuste lidstaten die op het Europese toneel willen experimenteren met hun ‘nieuwe’ machtigere positie. Is Oost-Europa aan het puberen?

Mendeltje van Keulen liet via #Hoe Dan zien hoe we het project Europa in Nederland kunnen laten slagen. Europa wordt niet goed uitgelegd: politici praten niet over Europa, dus journalisten schrijven het niet op, waardoor het voor politici steeds minder interessant wordt om er iets over te zeggen. Hier ligt een zware taak voor elke HYPER, Europa gaat verder dan de EU-medewerker en wij zijn daar de ambassadeurs van!

Via Mendeltje kregen we een voorproefje op het gesprek van een dag later met Tom de Bruijn. Via een retourtje Brussel-Den Haag liet zij zien hoe Nederland haar visie kan geven op Commissievoorstellen, via zogenoemde BNC fiches. Deze fiches worden interdepartementaal besproken, maar er zijn maar een paar mensen die een horizontale blik op alle EU dossiers hebben, en die werken op de Permanente Vertegenwoordiging in Brussel. Zij dragen er volgens Tom ook zorg voor dat er balans is in de Nederlandse onderhandelingspositie op de diverse dossiers. We kunnen niet overal en op elk dossier het onderste uit de kan halen, iets wat wel in onze aard ligt en onlangs door de Fransen hard is afgestraft op het dossier van de pulsvisserij.

Tenslotte bespraken we coalitievorming in Brussel, dat loopt anders dan op lidstaatniveau. In Brussel is coalitievorming lastig door de veelheid aan dossiers, waardoor de bondgenootschappen telkens veranderen. Iets wat door lobbyist Milos Labovic werd bevestigd: In Brussel is iedereen vriendelijk tegen elkaar, want je kunt elkaar op een ander dossier hard nodig hebben. En bovendien is de Brusselse bubbel te klein voor een goede ruzie, slechts 1,3 km.

HYPE V in de Europese culturele hoofdstad

Voor onze eerste HYPE activiteit na de wintercourse streek het netwerk neer in Leeuwarden, één van de twee culturele hoofdsteden van dit jaar. We maakten kennis met Leeuwarden en met de organisatie van het Europese evenement, we leerden over de Friese identiteit en dat zonder Friesland Europa er wellicht anders had uitgezien.

Het Europees Parlement wijst elk jaar 2 culturele hoofdsteden aan. Het doel van het benoemen van een culturele hoofdstad is om de rijkdom en diversiteit aan culturen te benadrukken, en om mede-Europeanen beter te leren kennen. Leeuwarden had de Europese dimensie van het programma goed begrepen en focuste zich op Mienskip (Fries voor gemeenschap/burgerschapszin), natuurlijk naadloos aansluitend op het EU thema “City and Citizens”.

We leerden wat er komt kijken bij de organisatie van een Culturele Hoofdstad, een goed bidbook spreekt voor zich, maar het verhaal eromheen dient indruk te maken, en dat deed het ook op ons als groep. De trots waarmee men in Friesland over Mienskip praat is aanstekelijk en moedigde ons als groep aan om vooral met elkaar het maximale uit HYPE te halen.

Tijdens de stadswandeling maakte HYPE kennis met Leeuwarden. In het verleden is hier een hevige strijd gevoerd om het Fries als taal te erkennen en om de Rechtbank en de Belastingdienst te bewegen de dienstverlening ook in het Fries aan te bieden. Taal speelt een cruciale rol in Friesland en in Europa, vandaar dat de Culturele Hoofdstad hier veel aandacht aan besteed.

Friesland en Leeuwarden zijn dit jaar even het centrum van Europa, al vindt men dat daar al veel langer. HYPE moedigt iedereen aan om in Leeuwarden en het ommeland te gaan kijken!

 

Dag III – Wintercourse Brussel

Voor de meeste HYPE’rs kon de ochtend wederom niet vroeg genoeg beginnen. Weliswaar waren een aantal nog tot laat actief, deze lichting HYPE’rs beschikt over nog betere genen dan Trump. Na een flink aantal koppen koffie en een wandeling door de regen begon de inmiddels steeds hechtere groep aan een heus EU-onderhandelingsspel begeleid door EU-trainer Rob Boudewijn. Aan de hand van een opfriscursus over de ontstaansgeschiedenis van en het besluitvormingsproces binnen de Europese Unie werd de groep opgewarmd. Ook voorbereidende tips and tricks voor het voeren van effectieve onderhandelingen passeerden de revue. Tevens werd het belang van rekening houden met cultuurverschillen in onderhandelingen onderstreept. De bekende Nederlandse directheid bleef uiteraard niet onbenoemd.

Lees verder

Debat op dinsdag – dag twee

Aan mij de eer om de tweede dag van onze wintercourse in Brussel te verslaan. De tweede dag is altijd spannend, vooral op persoonlijk vlak. Het binnentreden van een ontbijtzaal in een hotel is erg confronterend, zelden komt een nieuwe dag zo hard binnen als daar. De enorme keuze aan eten op de vroege ochtend en de vrees dat de namen van de mede Hypers in de nacht te ver zijn weggezakt. Edoch, alles verliep wel en met een stevig ontbijt achter de kiezen gingen we en route naar het HNP. Daar stond ons een enerverende training debatteren en onderhandelen te wachten. De nog zeer prille groep werd direct in tweeën gesplitst en lijnrecht tegenover elkaar gepositioneerd. We kenden elkaar nog maar net, maar ineens werd glashelder wie voor of tegen was, wie meer of minder wilde. De messen werden vlug geslepen en het debat begon.

Lees verder

HYPE Wintercourse lichting V, dag 1

Een Nederlandse delegatie jonge mensen met hart voor Europa en de publieke sector is neergestreken in het Brusselse gewest. Ieder van hen heeft reikhalzend uitgekeken naar deze dag in de hoop een antwoord te kunnen vinden op de vraag hoe een koe een haas vangt. Na dag 1 heb ik goede moed dat de haas te vangen is.

De dag begon (na een korte wandeling voor de meesten) bij het Huis van de Nederlandse Provincies (HNP) waar we gastvrij zijn ontvangen. De stemming zat er gelijk al goed in en ook de lunch had een duidelijk heilzame werking op het groepsproces.Na de eerste kennismaking en de nodige koffie had Rob van Eijkeren, hoofd van het HNP, de eer om zich als eerste spreker van de week tot de groep te wenden.

Lees verder

Lichting HYPE V bekend!

Op 1 december jl. hebben de kandidaten die gesolliciteerd hebben voor lichting V van het HYPE netwerk gehoord of zij onderdeel gaan zijn van lichting V. Wij hebben 23 mensen verspreid over heel Nederland (en in Brussel!) en werkzaam bij diverse overheidsorganisaties blij kunnen maken. De namen van de nieuwe lichting staan onder het kopje ‘leden’ op deze website.