Het werken tijdens Corona

Hype-VI lid Dylano de Wilde beschrijft hoe Covid-19 zijn werkende leven beïnvloedt als Nederlander ‘in Europa’. 

Als ik een ding heb geleerd de afgelopen weken dan is het dat corona de boel opschudt. Oude patronen worden doorbroken, zowel op het werk als privé. Het leidt tot aanpassingen, zeker in een werkomgeving waarmee je veelvuldig samenwerkt met andere lidstaten. Dat laat verschillen  en gelijkenissen zien, zowel op de inhoud van de maatregelen door COVID-19 als de manier waarop we tijdens ons werk met corona omgaan. Dag in, dag uit, werken wij volop door aan onderzoeken over migratiethema’s die nu, en straks na COVID-19, belangrijk zijn voor het Europese migratie- en asielbeleid. Verspreid over Nederland en Europa werken onze collega’s hiervoor samen vanuit huis. Als lid van HYPE-VI laat ik jullie graag zien hoe corona mijn werk beïnvloedt als Nederlander ‘in Europa’.

Migratie, maatregelen en Europa
Europees migratie- en asielbeleid is door COVID-19 tijdelijk radicaal aangepast. Op 30 maart heeft de Europese Commissie (EC) richtlijnen gepubliceerd over recente maatregelen die door EU-lidstaten en Schengenlanden zijn genomen om de verspreiding van COVID-19 te stoppen. Deze richtlijnen geven advies en praktische instructies over de implementatie van tijdelijke beperkingen op niet-essentiële reizen naar de EU, doorreisregelingen voor de repatriëring van EU-burgers en het EU-visumbeleid. 

De EC geeft duidelijk aan dat een gezamenlijke EU-aanpak essentieel is om de veranderende situatie te beheersen en ervoor te zorgen dat migratie naar en binnen de EU veilig, legaal en eerlijk blijft. Tegelijkertijd zie ik ook dat lidstaten maatregelen nemen die van elkaar verschillen. Doen we wel de grenzen open voor (EU-)burgers uit onze buurlanden? Hoe gaan we om met vliegverkeer? Laten we asielzoekers toe en zo ja, hoe vangen we die op? Hoe structurele aanpassingen er straks uitzien kunnen we nog niet exact voorspellen. Wel weten we dat objectieve onderzoeken en informatie cruciaal blijven voor een gefundeerd Europees en nationaal beleid, vooral als het gaat om zo’n gevoelig onderwerp als migratie.  

Zoom, Webex of FaceTime? 
COVID-19 leidt tot aanpassingen. Het is precies het punt waarop je kan zien dat Europa ‘zijn werk’ begint te doen. Binnen ons netwerk is er direct een klein crisisteam opgericht, op initiatief van Nederland, om zo de verschillen tussen die maatregelen in kaart te brengen en waar mogelijk te duiden. Daarnaast nemen we binnen al onze huidige onderzoeken, bijvoorbeeld op het gebied van datamanagement in de asielprocedure, speciale COVID-19 secties op om de impact van COVID-19 in Europa direct te kunnen onderzoeken.  

Tegelijkertijd zie ik ook andere initiatieven, waarop we ook kunnen zien dat we een Europa zijn. Zo is er een fotowedstrijd georganiseerd door de EC om te laten zien hoe ‘je thuiswerksituatie’ eruit ziet. Waar je normaal collega’s in Brussel of in de rest van Europa strak in pak ziet, komen er nu foto’s van kinderen, huisdieren en.. keukens? Zoveel verschillen we niet van elkaar. En wanneer je dacht dat het lastig was om met je vrienden een gezamenlijke app te kiezen waarmee je contact houdt, Zoom, Webex of toch Houseparty? Probeer dat eens met 27 lidstaten. Het levert grappige momenten op, maar ook tot een ongekende efficiëntie, zeker in Europees verband. Zo worden er bij de Europese vergaderingen duidelijke ‘rules of procedure’ afgesproken, waarin snel via een chatfunctie ingestemd kan worden met voorstellen die over de tafel gaan. Ik wist niet dat het zo snel kon gaan? 

Binnen mijn werk ben ik benieuwd hoe de komende weken zich gaan ontwikkelen. Zeker als het om migratie gaat. Maar het is belangrijk om elkaar te blijven vinden, met elkaar in gesprek te gaan en ons allemaal in te zetten om deze pandemie te bestrijden. En als ik zo om mij heen kijk, denk ik dat het ons best gaat lukken. Blijf gezond en let op jezelf en je omgeving!  

Dylano de Wilde (24) is wetenschappelijk medewerker bij het Europees Migratienetwerk, ondergebracht bij de afdeling Onderzoek & Analyse van de Immigratie- en Naturalisatiedienst en maakt onderdeel uit van HYPE-VI. EMN bestaat uit de Europese Commissie (EC) en nationale contactpunten (NCP’s) in de lidstaten. Alle EU-lidstaten maken deel uit van EMN, plus Noorwegen, met uitzondering van Denemarken. De informatie van EMN is bedoeld voor beleidsmakers en autoriteiten van de EU en de lidstaten, voor wetenschappers en het brede publiek. EMN is voor de EC de informatiebron en denktank voor het Europese migratie- en asielbeleid. Meer weten over het EMN? Bezoek onze website op https://emnnetherlands.nl/ 

Sponsored Post Learn from the experts: Create a successful blog with our brand new courseThe WordPress.com Blog

WordPress.com is excited to announce our newest offering: a course just for beginning bloggers where you’ll learn everything you need to know about blogging from the most trusted experts in the industry. We have helped millions of blogs get up and running, we know what works, and we want you to to know everything we know. This course provides all the fundamental skills and inspiration you need to get your blog started, an interactive community forum, and content updated annually.

HYPE VI Wintercourse

Wintercourse Brussel, HYPE VI

De nieuwe lichting is van start! Werkbezoeken, lezingen en teambuilding kenmerken de eerste week van de nieuwe Hartman Young Professionals for Europe. Een gemengde lichting uit verschillende overheidslagen en stichtingen, is klaar voor de komende twee jaar het beste uit Europese samenwerking én onszelf te halen.

parlement

We willen een tipje van de sluier oplichten over wat we deze week hebben meegemaakt. Dat doen we door de ogen van vijf van onze leden. Ze zijn exemplarisch voor de variatie in het ledenbestand van HYPE VI.

Dylano de Wilde is wetenschappelijk medewerker bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst en lid van het Europese Migratie Netwerk. Claudia de Vos is adviseur van de Europese landbouwsubsidie POP-3 bij provincie Zeeland. Mariska Neefjes werkt als EU-adviseur bij de Tweede Kamer. Kim Hoeks werkt bij gemeente Nijmegen, als adviseur strategie en externe relaties. Het lid wat de laatste, zware dag voor u beschrijft is Pamela Mulder, beleidsmedewerker Europa bij Provincie Zuid-Holland en territorial facilitator bij Interreg programma Twee Zeeën.

Dag 1; Welkom in Brussel!

De eerste mensen zagen elkaar al in de Thalys naar het mooie Brussel. Op naar een prachtige vijf dagen om Europa en elkaar beter te leren kennen. Gezamenlijk met zijn alle naar het hotel (wat een oud bordeel bleek te zijn) om vervolgens met zijn allen af te reizen naar het Huis van de Nederlandse Provincies.

De dag begon met het kennismaken; wie komt van welke organisatie vandaan en wat wil je uit het programma halen? En daarnaast; wat kom je vooral ook zelf brengen? Na een voorstelrondje en het regelen van een mascotte beloofde het direct een leuke week te worden. Daarnaast was er ook inhoud, doordat we een lezing kregen van de coördinator van het Huis van de Nederlandse Provincies. Vervolgens gingen we ook naar de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de Europese Unie. Daar kregen we inzicht in de rol van de PV in Brussel en een kijkje in de Brexit onderhandelingen. Daarna was het weer tijd voor het kennismaken, deze keer onder het genot van wat eten en drinken, om elkaar daarna nog wat beter in de kroeg te leren kennen! Een mooie start van de vijf dagen.

Dag 1 werd mogelijk gemaakt door de volgende sprekers: Rob van Eijkeren (coördinator Huis van de Nederlandse Provincies), Robert de Groot (Nederlands Permanent Vertegenwoordiger bij de EU), Said Fazili (Assistent Permanent Vertegenwoordiger), Martijn de Grave (Permanente Vertegenwoordiging)

Dag 2; Thema klimaat en milieu

Vandaag was de eerste dag dat we inzoomden op een actueel Europees thema, dat in al onze organisaties terugkomt; namelijk klimaat en milieu. Ons programma vond plaats op Bureau Brussel van Rijkswaterstaat.

Velen van ons vroegen zich af waarom Rijkswaterstaat een locatie in Brussel heeft. In de ochtend werd ons dit uitgelegd door Eric Boessenkool, coördinator van Bureau Brussel. Buiten de “gewone” taken van RWS gaf hij uitleg over het werk van zijn afdeling, het binnenhalen van Europese subsidies en het begeleiden van projecten. Te denken valt aan projecten binnen de fondsen LIFE, Horizon, Interreg en CEF.

rws

Het thema van de rest van de dag was klimaat en milieu.  Hiervoor was een vertegenwoordiger van DG Environment en Yvon Slingenberg van DG Climate Action bij ons te gast. DG Environment gaf een presentatie over micro plastics en de EU plastic strategy. Yvon vertelde ons over het tot stand komen van de Paris Agreement, de doelstelling en wat de EU doet om dit te realiseren.

Ten slotte kwam Pia Nieminen van de Europese Investerings Bank (EIB) bij ons langs. Van haar leerden we over deze instelling, hun budget en projecten.  Ook bij de EIB zijn ze bezig met climate action, zo hadden ze in 2018  een budget van € 64 miljard, waarvan € 16,1 miljard bestemd was voor investeringen in climate action. Voor de periode van 2021-2030 is het budget van climate action € 1 triljoen (!).

Na deze leerzame dag was het tijd voor teambuilding. Dit in de vorm van een kookworkshop bij ‘Cuisine de Flore’

cuisine

 

De dag hebben we afgesloten in een leuk cafeetje.

Dag 2 werd mogelijk gemaakt door de volgende sprekers: Eric Boessenkool (coördinator Rijkswaterstaat bureau Brussel), Vertegenwoordiging van DG Envi, Yvon Slingenberg (directeur DG Climate Action), Pia Nieminen (beleidsmedewerker bij de Europese Investerings Bank)

Dag 3; Over de Brexit, en over de streep

Onze derde dag in Brussel werd afgetrapt in het Europees Parlement, het democratisch orgaan van de EU. Een van de onderwerpen van gesprek was uiteraard de voorbereidingen voor het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU later in de week. Ook kregen we een lezing van de NAVO.

“Over de streep” was het thema van de middag. Een spel om elkaar beter te leren kennen, zowel persoonlijk als qua werk en visie op Europa. Wie heeft als droom om een keer in het buitenland te gaan wonen? Wie werkt er over 10 jaar nog bij de overheid? Voor wie waren de eerste drie dagen van HYPE al een groot succes? Voor ons een weet, voor jullie lezers nog een vraag!

De dag werd afgesloten met een gezellig etentje bij een Thais restaurant.

Dag 3 werd mogelijk gemaakt door de volgende sprekers: Eric Povel (NAVO)

Dag 4; What’s up Europe!

Op de één na laatste dag hebben we twee interessante workshops gevolgd. In de ochtend hebben we een bezoek gebracht aan de co-working-space van ‘Are we Europe’, een onafhankelijk tijdschrift wat schrijft over interessante hedendaagse ontwikkelingen in Europa,

whatsupeurope

Waar we de workshop ‘Design thinking’ hebben gedaan. In groepjes hebben we gebrainstormd over creatieve manieren om Europa dichter bij de burger te brengen. Daaruit kwamen verschillende bijzondere en interessante ideeën zoals een songfestival-tour, een Europese tv-zender en een game-app waarin je met Europarlementariërs kunt tinderen.

Na een korte tussenstop in het Huis van de Europese Geschiedenis gingen we in de middag gingen we met elkaar in debat. Over allerhande onderwerpen, van  het koningshuis tot arbeidsvoorwaarden. Onder leiding van twee trainers van debat.nl leerden we de elementen van een goed argument en hoe je deze kunt gebruiken.

Aan het begin van de avond hebben we volgens welbekend Brussels gebruik friet gegeten bij een frietkot op het Place du Jourdan. Na een stop bij de bye-bye-brexit-borrel op Place Luxembourg eindigde onze avond in een gezellige jazz-bar.

Dag 5; Wij zijn HYPE

Na een avond dansen was de ochtend voor sommige van ons wat zwaar maar gelukkig wisten de dames van Bureau Stormpunt ons ergergiek wakker te maken met de workshop creatief denken. Hoe kan je creatief omgaan met vraagstukken en waarom is het lastig om bewust een vraag foutief te beantwoorden?  De groep werd in tweeën opgesplitst waarna we aan de slag gingen met problemen als hoe te onderhandelen wanneer je een nieuwe werk laptop wilt of hoe om te gaan met een moeilijke bestuurder die iets onrealistisch wilt.

Opvolgend gingen we aan de slag met het vullen van post-its met zo veel mogelijke boeiende maar ook zeker gezellige activiteiten voor onze HYPE lichting te plannen. Hierna volgde de bestuursverkiezing.

Wij zijn HYPE… We hebben gezamenlijk als HYPE leden een programma in elkaar gezet voor de komende twee jaar. We combineren werkbezoeken, trainingen en ontwikkelmogelijkheden. We gaan leren van elkaars expertise, en kunnen putten uit elkaars netwerk. Alle leden dragen bij aan de organisatie van de verschillende bijeenkomsten. Het bestuur bestaat uit Machteld van Dijk, voorzitter, Jantine Verver, strateeg, Daan van Baar, penningmeester, en Corine Fontijn draagt bij aan de communicatie. Bij deze. Jullie horen van ons!

IMG_0523

Meer weten? Mail ons! Hypenetwerk@gmail.com
Wil je een lezing/training geven? Graag, wij zijn leergierig! Hypenetwerk@gmail.com

HYPE WERFT LICHTING VI

Een stoomcursus Europa in Brussel, dichte deuren bij organisaties die open gaan, twee jaar bijeenkomsten en trainingen met topsprekers en een netwerk om jaloers op te zijn.

Ben jij een ambitieuze young professional met hart voor Europa, werkzaam bij de overheid of non-profitorganisatie en zie je dit wel zitten?

Kom dan op 19 september 2019 naar onze wervingsbijeenkomst in Bar Beton in Utrecht. Meld je hiervoor aan via contact@hypenetwerk.eu. We starten om 17:00

Solliciteren kan tot 20 oktober, de sollicitatiegesprekken vinden in november plaats.

flyer1

Voorwaarden voor deelname:

  • Je bent werkzaam bij een ministerie, provincie, gemeente, kennisinstelling of non-profit organisatie.
  • Minimaal 1 jaar werkervaring.
  • Maximaal 33 jaar.
  • Je werkgever dient een bijdrage van 1000 euro te leveren voor deelname.

We ontvangen graag een CV, motivatiebrief en aanbevelingsbrief van de werkgever (uiterlijk 20 oktober)

HYPE Lustrum

HYPE bestaat 10 jaar en dat betekent feest. Op 14 juni verzamelen de huidige lichting en de vorige lichtingen in De Tuinzaal in het Centraal Museum in Utrecht. De Lustrumcommissie heeft een mooi programma samengesteld, dus wees erbij!

De Keynote zal verzorgd worden door NOS EU-correspondent Sander van Hoorn. Naast zijn huidige focus op de EU heeft Sander als correspondent gewerkt in het Midden-Oosten. Hij zal dit perspectief meenemen in zijn keynote en discussie met HYPE; hoe kijkt men buiten Europa aan tegen de recente ontwikkelingen in de EU en wat is de toekomstige rol van Europa op het wereldtoneel? Mendeltje van Keulen, lector aan de Haagse Hogeschool, zal als moderator optreden en samen met Sander en ons in discussie gaan. We sluiten af met een borrel.

Programma 14 juni 

16:00-16:30 inloop

16:30-17:45 keynote door Sander van Hoorn

Aansluitend borrel.

Klik hier om je aan te melden

 

 

HYPE in de Green Capital of Europe

HYPE V is op werkbezoek gegaan naar de oudste stad van Nederland, Novio Magum. Na Stockholm, Hamburg en Kopenhagen is Nijmegen de trotse drager van de titel: Green Capital of Europe. Een ambitieuze titel die een stad tot het uiterste uitdaagt om zich maximaal in te zetten voor een beter milieu. Pieter van Ree, de projectdirecteur, gaf ons een kijkje achter de schermen bij het opzetten van dit project. Belangrijke troef voor Nijmegen was om de inwoners van Nijmegen maximaal bij het project te betrekken, zodat een vorm van gedeeld eigenaarschap ontstaat. De stad heeft tevens de Green Tourist Award gewonnen. Na enige scepsis bij de mede Hypers werd toch duidelijk dat dit niet zozeer voor de particuliere reiziger van belang is, maar wel voor de professionele markt. Sinds het binnenhalen van deze award is het aantal aanvragen voor congressen en daaraan gekoppelde overnachtingen fors gestegen.

Hierna werden we welkom geheten bij ARN, een van de weinige bedrijven in Nederland die energie opwekken uit afvalstromen. ARN ontvangt jaarlijks 550.000 ton afval en zet dit om in 160.000MWh elektriciteit. De directeur vertelde ons dat er de laatste jaren ook meer ingezet wordt op het recyclen van materiaal. Hier valt op het gebied van EU-wetgeving nog veel te verbeteren, want eenmaal iets als afval is aangemerkt, mag het niet zondermeer de grens over. Hierdoor ontstaan rare situaties waarbij een restproduct uit het ene land niet naar het andere land vervoert kan worden voor een opwaardering. Dit signaal nemen Hypers mee naar het REFIT platform van Frans Timmermans, het meldpunt voor ideeën voor betere regelgeving in de EU.

De lunch werd geserveerd op het Honig terrein, naast Stadsboom.EU. Een bedrijf dat van gekapte Nijmeegse bomen tafels en ander meubilair maakt. Het bedrijf heeft een sociaal karakter en begeleid mensen middels de structuur van de werkplaats naar een vaste baan. Kijkend in de werkplaats werd menig Hyper jaloers op wat bij de timmerlieden uit de handen kwam.

We sloten de dag af met een training leiderschap, waarbij we werden uitgedaagd in de spiegel te kijken en ons bewust te worden van onze eigen leiderschapsstijl.

HYPE in Maastricht

HYPE reisde af naar de meest Europese stad van Nederland, Maastricht. Deze stad ademt Europa, beginnend bij het in 1992 gesloten Verdrag van Maastricht waarin voor een muntunie werd besloten. We startten deze tweedaagse bij het Institute for Transnational and Euregional Cross Border Cooperation and Mobility (ITEM). We bespraken hier de belemmeringen die een grens kan vormen op het gebied van diploma-erkenning en arbeidsmobiliteit. Zeker in een gebied als Zuid-Limburg, waar grote Duitse steden in de achtertuin liggen, wordt duidelijk dat werknemers vanwege administratieve verschillen niet snel de grens oversteken, terwijl daar vaak wel kansen voor werk en scholing zijn. Vervolgens brachten we een bezoek aan het Holland Expat Center South. Gevestigd in het Centre Ceramique brengt het een mooie lijn met het verleden tot stand. Bij de industrialisering van Maastricht waren veel arbeiders nodig, en deze kwamen van heinde en verre. Vandaag de dag zijn kenniswerkers een schaars goed, en het expatcenter helpt ze te vinden en te verleiden om naar Limburg te komen.

De volgende dag begon met een college aan de Maastricht University door professor Mathieu Segers, die ons eerder in Brussel al eens meenam in de roerige geschiedenis van Europa en de voor Nederland onvrijwillige draai richting het continent. Nu met de Brexit wordt nog eens bevestigd dat Nederland zich op het Europese vaste land moet richten, in plaats van ons lang gekoesterde Atlantische droom. Dat dit genoeg stof gaf voor een levendig debat mag duidelijk zijn.

In de middag brachten we een bezoek aan het stadhuis van Maastricht op de markt. Hier werden we door de gemeentesecretaris ontvangen. Maastricht is lange tijd door zowel Luik als Brabant bestuurd, het gebouw is dan ook gespiegeld en kent een Luikse kant en een Brabantse kant. Een vorm van collegiaal bestuur zullen we maar zeggen.

HYPE in Den Haag en Scheveningen

13 en 14 september streek HYPE neer aan zee, of beter gezegd, in Den Haag en Scheveningen. Het thema was Europa en veiligheid, in de breedste zin van het woord. We spraken over immigranten, de Brexit, de kloof in Europa, coalitievorming en een succesvolle lobbystrategie.

Een uitdaging voor Europa is de toestroom van vluchtelingen. Europa heeft hier nog geen goed antwoord op. Pieter Rook, EU-specialist van de Tweede Kamer, vertelde dat de Europese Commissie te veel een allemansvriend wil zijn en vluchtelingen wil herverdelen over de lidstaten. Oost-Europa is het hier niet mee eens en laat voor het eerst sinds de toetreding haar spierballen zien. Landen in Oost-Europa ontvingen vroeger meer steun uit Brussel, maar timmeren nu op eigen kracht steeds meer aan de weg. Dat zorgt voor meer zelfbewuste lidstaten die op het Europese toneel willen experimenteren met hun ‘nieuwe’ machtigere positie. Is Oost-Europa aan het puberen?

Mendeltje van Keulen liet via #Hoe Dan zien hoe we het project Europa in Nederland kunnen laten slagen. Europa wordt niet goed uitgelegd: politici praten niet over Europa, dus journalisten schrijven het niet op, waardoor het voor politici steeds minder interessant wordt om er iets over te zeggen. Hier ligt een zware taak voor elke HYPER, Europa gaat verder dan de EU-medewerker en wij zijn daar de ambassadeurs van!

Via Mendeltje kregen we een voorproefje op het gesprek van een dag later met Tom de Bruijn. Via een retourtje Brussel-Den Haag liet zij zien hoe Nederland haar visie kan geven op Commissievoorstellen, via zogenoemde BNC fiches. Deze fiches worden interdepartementaal besproken, maar er zijn maar een paar mensen die een horizontale blik op alle EU dossiers hebben, en die werken op de Permanente Vertegenwoordiging in Brussel. Zij dragen er volgens Tom ook zorg voor dat er balans is in de Nederlandse onderhandelingspositie op de diverse dossiers. We kunnen niet overal en op elk dossier het onderste uit de kan halen, iets wat wel in onze aard ligt en onlangs door de Fransen hard is afgestraft op het dossier van de pulsvisserij.

Tenslotte bespraken we coalitievorming in Brussel, dat loopt anders dan op lidstaatniveau. In Brussel is coalitievorming lastig door de veelheid aan dossiers, waardoor de bondgenootschappen telkens veranderen. Iets wat door lobbyist Milos Labovic werd bevestigd: In Brussel is iedereen vriendelijk tegen elkaar, want je kunt elkaar op een ander dossier hard nodig hebben. En bovendien is de Brusselse bubbel te klein voor een goede ruzie, slechts 1,3 km.

HYPE V in de Europese culturele hoofdstad

Voor onze eerste HYPE activiteit na de wintercourse streek het netwerk neer in Leeuwarden, één van de twee culturele hoofdsteden van dit jaar. We maakten kennis met Leeuwarden en met de organisatie van het Europese evenement, we leerden over de Friese identiteit en dat zonder Friesland Europa er wellicht anders had uitgezien.

Het Europees Parlement wijst elk jaar 2 culturele hoofdsteden aan. Het doel van het benoemen van een culturele hoofdstad is om de rijkdom en diversiteit aan culturen te benadrukken, en om mede-Europeanen beter te leren kennen. Leeuwarden had de Europese dimensie van het programma goed begrepen en focuste zich op Mienskip (Fries voor gemeenschap/burgerschapszin), natuurlijk naadloos aansluitend op het EU thema “City and Citizens”.

We leerden wat er komt kijken bij de organisatie van een Culturele Hoofdstad, een goed bidbook spreekt voor zich, maar het verhaal eromheen dient indruk te maken, en dat deed het ook op ons als groep. De trots waarmee men in Friesland over Mienskip praat is aanstekelijk en moedigde ons als groep aan om vooral met elkaar het maximale uit HYPE te halen.

Tijdens de stadswandeling maakte HYPE kennis met Leeuwarden. In het verleden is hier een hevige strijd gevoerd om het Fries als taal te erkennen en om de Rechtbank en de Belastingdienst te bewegen de dienstverlening ook in het Fries aan te bieden. Taal speelt een cruciale rol in Friesland en in Europa, vandaar dat de Culturele Hoofdstad hier veel aandacht aan besteed.

Friesland en Leeuwarden zijn dit jaar even het centrum van Europa, al vindt men dat daar al veel langer. HYPE moedigt iedereen aan om in Leeuwarden en het ommeland te gaan kijken!